Atgimimas

Judėjimo “Atgimimas. Aukso Amžius” sukūrimo tikslas

Rusų Visuomeninis Judėjimas “Atgimimas. Aukso Amžius” vienija žmones, kurie meilės Tėvynei ir savo liaudžiai pagrindu, vadovaudamiesi idėjomis atgaivinti rusų ir kitas Rusijos tautas, nuoširdžiai nori pakeisti esamą padėtį. Judėjimas “Atgimimas. Aukso Amžius” – tai visuomenis žmonių susivienijimas, nepriklausomai nuo jų politinių įsitikinimų, kurie pasiruošę atstatyti tiesą apie garbingą savo tautos praeitį, apie jos kultūrą ir tradicijas.

Rusų tauta, kuri sudaro 80% nuo bendro šalies gyventojų skaičiaus, pagal visus tarptautinius įstatymus yra valstybę sudaranti tauta ir, pagal tuos pačius tarptautinius įstatymus, Rusija turi teisę vadintis mononacionaline valstybe. Rusams nėra ko gėdintis savo tautos praeities, kurios tikrasis didingumas daugelį amžių buvo nutylimas ir iškraipomas. Didžiosios nacijos ateitis negali būti nežinant tiesos apie Didingą praeitį. Rusų tauta privalo būti vieninga norint atskleisti tiesą apie Didingos Šalies praeitį, kad Pasaulis sužinotų, kuo buvo ši šalis, mūsų su jumis proTėvynė.

RVJ “Atgimimas. Aukso Amžius” jungia žmonės, kurie pasiruošę veikti ne dėl savo ambicijų arba asmeninių interesų, o vardan savo Didžiosios nacijos ir laimingos bei taikios šalies ateities, dėl planetos ir jos ekologijos išsaugojimo. Kiekvienas sąžiningas žmogus, kuriam skauda širdį dėl šalies ir savo vaikų ateities, privalo suprasti savo asmeninę atsakomybę, o nelaukti, kol kas nors ateis ir viską padarys. Judėjimui “Atgimimas. Aukso Amžius” svarbus pats žmogus, su vergo vaidmeniu nenorintis susitaikyti žmogus, o norintis tapti savo nuosavo likimo ir šalies liko kūrėju.

Judėjimo svetainė pasiekiama adresais:

www.rod-vzv.info     www.rod-vzv.net     www.rod-vzv.org

2007 m. gegužės 12 d. Maskvoje įvyko Judėjimo “Atgimimas. Aukso Amžius” I suvažiavimas. Šiame suvažiavime pagrindinis pranešėjas - akademikas Nikolajus Levašovas – išdėstė pagrindinius tikslus ir uždavinius, kuriuos būtina išspręsti tam, kad rusų ir kitos pagrindinės Rusijos tautos neišnyktų iš mūsų puikiosios Midgard-žemės, taip pat, kaip ir tų tautų kalbos, jų nepakartojama kultūra. Tam, kad to, vis dėlto, neįvyktų, būtina ne tik suprasti patį faktą, bet ir suprasti vykstančių reiškinių priežastis. Būtina atgaivinti tiesą apie rusų ir pagrindinių Rusijos tautų Didingą Praeitį, bet svarbiausia užduotis yra sukurti pasaulėžiūrą ir ideologiją, kurios atspindėtų rusų ir kitų pagrindinių Rusijos tautų lūkesčius. Ideologiją, kuri apjungtų į vieną visumą rusų tautą kartu su kitomis Rusijos tautomis, kurios gyveno kartu, ne vieną dešimtį tūkstančių metų gynė savo žemę nuo priešų. Būtent tokia genetinę atmintį žadinanti ideologija pateikiama knygoje ”Rusija kreivuose veidrodžiuose”.

Nėra reikalo ginčytis dėl niekingų smulkmenų, atėjo laikas atmesti į šalį visas asmenines ambicijas – ant prarajos krašto nacijos likimas, jos ateitis ir net pats egzistavimas. Svetimi dievai ir “idealai” Rusiją jau atvedė prie katastrofos ribos. Atvedė prie to, kad vieningas socialinis nacijos organizmas pavirto daugybe smulkių “šukių”, daugelis iš kurių ne didesnės už vieną šeimą, o kartais ir vieno žmogaus dydžio, kuris kovoja tik pats už save. Būtent to ir siekė rusų priešai. Todėl visi tie, kurie rezonuoja su knygoje ”Rusija kreivuose veidrodžiuose” pateikta informacija ir pasiruošę veikti savo liaudies labui, o ne tik siekdami naudos sau, atsilieps į šį kvietimą. Atėjo laikas, kad kiekvienas rusų žmogus ir kiekvienas kitų Rusijos tautų atstovas nustotų būti vergu ir nebedirbtų svetimžemių, atvirų ir užsimaskavusių priešų-griovėjų labui, o taptų laisvu žmogumi, kūrėju, nešančiam gėrį savo giminei, savo tautai, taptų geradariu.

2007 m. rugsėjo 29 d. Maskvoje įvyko Judėjimo “Atgimimas. Aukso Amžius” II suvažiavimas, kuriame oficialiai buvo patvirtintas Rusų Visuomeninis Judėjimas “Atgimimas. Aukso Amžius”. Mes gauname daug laiškų ir atsiliepimų dėl praėjusio Suvažiavimo, todėl Organizacinis komitetas tęsia darbą ir kviečia bendradarbiauti visus, kam artimos naujos pasaulėžiūros idėjos ir tuos, kas pakeliui į tai. Rašykite ir skambinkite elektroniniu paštu arba telefonais Maskvoje:

mail@rod-vzv.info

+(903) 192 4308 – с 09 до 11

+(916) 217 5341 – с 09 до 23

Su mumis susisiekę nurodytais kontaktais, galima užsisakyti kompaktiniuose dikuose įrašytą knygą “Rusija kreivuose veidrodžiuose, diskus su akademiko Nikolajaus Levašovo paskaitomis, diskus su įrašais iš “Atgimimas. Aukso Amžius” I ir II suvažiavimų.