Begalinė pabaiga man pasirodys,
Susiliejusi į vieną prašmėžuos,
Amžinybė paslaptis atskleis savas,
Ir naštą pagaliau numesiu aš

Knygos

Paskutinis keipimasis į žmoniją

Savo pirmojoje knygoje autorius skaitytojams siūlo naują žinių sistemą ir supratimą apie gamtos dėsnius, kurie būtini ne tik tam, kad nebūtų sunaikinta mūsų namai-planeta, bet ir tam, kad kiekvienas galvojantis žmogus suprastų, kas vyksta su juo pačiu ir su kitais žmonėmis, kurie yra šalia jo namuose ar darbe. Ta knyga visiems, kas stengiasi suprasti gamtos paslaptis, suprasti ir įsisąmoninti gyvybės atsiradimo stebuklą, suprasti, kas tai yra siela ir kas su žmogumi vyksta jam mirštant ir po mirties. Tokie teiginiai, kaip dvasia, siela, reinkarnacija, iš mistinių ir „stebuklingų“ teiginių virsta visiškai realiais teiginiais, patvirtintais gyvosios materijos evoliucijos dėsniais. Pirmą kartą toje knygoje praktiškai išaiškinami visi gyvosios ir negyvosios gamtos reiškiniai, parodyta makro- ir mikrokosmoso dėsnių vienybė. Autoriui pavyko sukurti vieningą visumos teoriją, į vieną visumą apjungti bendrą supratimą apie supančią aplinką.

Parsisiųsti tekstą

 

Esmė ir išmintis
1 Tomas

Naudodamasis savo teorija apie erdvės nevienalytiškumą, šioje knygoje autorius toliau traukia paslapties šydą nuo eilinių gamtos “paradoksų”. Šį kartą pažinimo objektyvo fokuse — gyvoji gamta ir pats žmogus. Autorius formuluoja būtinas ir pakankamas sąlygas gyvybės atsiradimui planetose. Supratimo paprastumas ir grožis skaitytojui suteikia galimybę gal būt pirmą kartą gyvenime pajusti žinių prošvaistę, kai atsiranda jausmas, kad žinios pradeda darytis neatskiriama jo paties dalis. Pirmame šios knygos tome autorius atskleidžia gamtos paslaptis ir emocijų mechanizmą. Atskleidžia emocijų rolę visos gyvybės ir atskirai žmogaus evoliucijos procese. Pirmą kartą paaiškinamas meilės jausmo mechanizmas ir nuo to meilė nepraranda savo grožio, o atvirkščiai, leidžia žmogui suprasti kas su juo vyksta ir išvengti nereikalingų nusivylimų... Be to, autorius nušviečia atminties prigimtį ir, vėl gi, pirmą kartą atskleidžia trumposios ir ilgosios atminties formavimosi mechanizmą. Ir tuo pagrindu atskleidžia sąmonės užuomazgų mechanizmus.

Parsisiųsti tekstą

Esmė ir išmintis
2 Tomas

Antrame šios knygos tome autorius tiksliai ir aiškiai parodo būtinas ir pakankamas sąlygas, reikalingas atsirasti sąmonei atitinkamame gyvybės išsivystymo lygyje. Atminties ir sąmonės formavimosi sielos kūnų lygmenyje mechanizmų supratimas leidžia autoriui paaiškinti reiškinius, kurie vyksta po mirties, kas su žmonėmis vyksta esant klinikinės mirties būsenoje. Dėka to, tie faktai pereina iš nepaaiškinamų kategorijos į natūralių gyvosios gamtos reiškinių kategoriją. Reinkarnacijos reiškiniai — Iš religinių kategorijų ir mistinių supratimų, vėl gi, pereina į realių gamtos reiškinių kategoriją. Taip pat, kaip ir supratimas apie karmą, nuodėmės nustoja būti manipuliacijų masių sąmone įrankiu valstybininkų ir religinių veikėjų rankose ir virsta tų pačių gamtos dėsnių išraiškomis. To visko supratimas žmogų paverčia visiškai laisvu ir savo paties likimo kūrėju. Nei Dievas, nei Caras, nei Didvyris, o tik asmeniškai pats žmogus lemia savo poelgius ir visiškai už tai atsako (ne tik morališkai).

Parsisiųsti tekstą

Nevienalytė visata

Gamtos dėsniai formuojasi makrokosmoso ir mikrokosmoso lygmenyse. Žmogus, kaip gyvas sutvėrimas, egzistuoja taip vadinamame tarpiniame pasaulyje — tarp makro- ir mikro pasaulių. Ir tame tarpiniame pasaulyje žmogus susiduria tik su Gamtos dėsnių išraiškomis, o ne su betarpiškai su jais pačiais. Dėl to atsiranda problema susidaryti teisingą ir visavertį pasaulėžiūros vaizdą. Viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad jutimo organai, kuriuos žmogus naudoja Gamtos pažinimo procese, jam tokios galimybės nesuteikia, nes žmogaus jutimo organus Gamta sukūrė ne tam, kad jis galėtų ją pažinti, o kaip adaptacijos mechanizmą ir prisitaikymą ekologinėje nišoje, kurią jis (žmogus) užima... Knygoje yra 99 aukštos kokybės autoriaus iliustracijos.

Parsisiųsti tekstą

Apie esmę, Protą ir dar daug ką...

“Gyvybė yra neišvengiamas materijos egzistavimo produktas, o ne kažkokia anomalija, kuri atsirado vienoje iš planetų kokios nors galaktikos užkampyje. Siela, dvasia, iš mistinių kategorijų pereina į gyvosios materijos evoliucijos reiškinius. Siela – materiali kaip ir mūsų kūnas, kaip materialios ir mintys. Atminties prigimtis, sąmonė, iš filosofinių kategorijų pereina į sudėtingos organizcijos gyvosios materijos savybių ir kokybių kategoriją. Ir taip galima tęsti praktiškai iki begalybės. Gamtos paslapties šydas nukrenta ir mums atsiveria sukrečiantis, neišpasakyto grožio pasaulėžiūros paveikslas, kurio dalis yra ir žmogus. Visa tai, mano požiūriu, verta pilkosios medžiagos įtampos visų tų, kas nori pažinti save kaip protingą sutvėrimą, kaip Homo Sapiens, ne tik pagal pažinimą, bet iš esmės...”

Parsisiųsti tekstą

Proto galimybės I

Tai straipsnių rinkinys, kuriuose akademikas Nikolajus Levašovas dalijasi savo mokslinės-tiriamosios veiklos rezultatais, praktinės, švietiejiškos ir gydomosios veiklos patirtimi. Jis apie sudėtingus dalykus pasakoja paprastai. Aiškina, kaip jis išmoko sutramdyti uraganus, išvalyti atmosferą, dirvožemį ir vandens telkinius; greitai ir be skausmo išgydyti baisias ir šiais laikais dar neišgydomas ligas, padėti žmonėms pasiekti aukštą evoliucinį išsivystymą, sukurti naujas gyvybės formas. Į rinkinį sudėtos visos aukštos kokybės pilnaformatinės autoriaus iliustracijos. Dar į rinkinį įdėti trys straipsniai, kuriuos parašė kiti autoriai: apie N.V. Levašovą rašo profesorius, ekonomikos mokslų daktaras Vorobjov-Rodoskij, Daktarė Barbara Kupman iš JAV, kuri yra tituluota medikė ir anglų literatė ir gydytoja N.J. Černyševskaja-Anuškova.

Parsisiųsti tekstą

Proto galimybės II
Straipsnių rinkinys

Į šį rinkinį sudėti akademiko Nikolajaus Levašovo moksliniai populiarinimo straipsniai, kuriuos jis parašė per paskutinius ketverius metus. Tuose straipsniuose autorius paprastai, suprantamai ir labai įdomiai pasakoja apie savo moksline-tiriamąją veiklą, švietiejišką ir gydomąjį darbą, išdėstytą medžiagą papildo gausiomis autorinėmis iliustracijomis. Jo mokslinių interesų sfera gana plati: nuo tikros, daugelio šimtų tūkstančių metų Rusų istorijos atstatymo, iki planetinių ir kosminių katastrofų pašalinimo...

 

 

Proto galimybės III
Straipsnių rinkinys

Tai jau trečias akademiko Nikolajaus Levašovo straipsnių Rinkinys, kuris yra labai paklausus tarp skaitytojų. Paaiškinimas tam gana paprastas: straipsniuose yra gausybė unikalios informacijos, kurios kitur niekur nerasite! Ir ji ne šiaip pateikiama, o detaliai ir stropiai išaiškinama, kad skaitytojas galėtų suprasti ir panaudoti tą informaciją žmonių labui. Kai kuriuose sytaipsniuose informacija detalizuojama iš autoriaus monografijų. Kituose – pateikiamos žinios, kurios dėl įvairių priežasčių nebuvo įjungtos į jo knygas. Likusiuosiuose – aprašomi mūsų realybės įvykiai ir šiomis dienomis vykstantys socialiniai procesai. Atskleidžiama jų tikroji, bet užslaptinta esmė ir relūs tikslai; paaiškinamos daugelio įvykių priežastys, kurie lyg vyksta atsitiktinai ir dėl ne visiškai aiškių priežasčių... Prie knygos pridedamas nemokamas audio diskas su straipsniais, kuriuos “Molvicos” studijoje įgarsino Viačeslavas Esikovas”.

 

Už galimybių ribų
Straipsnių rinkinys

Į šį rinkinį įjungti straipsniai autorių, kurie sugebėjo suprasti realią Nikolajaus Levašovo darbų esmę ir sustatyti detalias ir teisingas ataskaitas apie jo darbus. Pasiekę atitinkamą žinių ir supratimo lygį, tie žmonės panoro pasidalinti savo mintimis, įspūdžiais ir išvadomis apie perskaitytas akademiko N.V. Levašovo knygas ir jo straipsnius. Jie suprato visą svarbą to, ką daro ir apie ką rašo autorius ir nusprendė, kad jie privalo šia informacija pasidalinti su visais kitais. Be tų straipsnių, į rinkinį įjungti kai kurie straipsniai, kuriuos Nikolajus Levašovas parašė 2003-2012 metais apie savo mokslinę-tiriamąją, švietiejišką ir gydomąją veiklą. Tie straipsniai neprarado savo aktualumo iki pat šių dienų! Atvirkščiai, tik dabar atsiranda skaitytojai, kurie pradeda suprasti, kas tuose straipsniuose parašyta iš tikrųjų, kokias Žinias autorius taip dosniai pateikė mums su jumis. Jis paprasta ir suprantama kalba mums papasakojo apie kai kuriuos savo darbus, kurie, deja, kol kas mums atrodo už galimybių ribų...

 

Mano sielos veidrodis
1 Tomas. Gera tarybinėj šaly gyventi...

Priežastys, kodėl aš ėmiausi aprašyti savo gyvenimą, gana trivialios (gyvenimiškos). Gana ilgą laiką man teko pasakoti apie kai kuriuos savo gyvenimo įvykius ir labai tankiai mano pasakojimai sugrįždavo pas mane tokia forma, kad aš net nenumaniau, kad gali atsirasti toks „folklioras“. Mano pasakojimai apaugdavo tokiais „faktais“, kad net man būdavo įdomu jų pasiklausyti. Antra priežastis, kuri mane pastūmėjo tokiam „žygdarbiui“, buvo todėl, kad periodiškai atsirasdavo žmonės, kurie siūlėsi parašyti apie mane knygą, bet kiekvieną kartą mane kažkas sulaikydavo. Kartą aš net sutikau, kad viena amerikiečių rašytoja užrašytų mano prisiminimus į kasetę ir jai pasakodamas savo prisiminimus ir samprotavimus aš sugaišau keletą dienų. Bet greitai persigalvojau ir atsisakiau to pasiūlymo. Pirma, man reikėjo eikvoti gana daug laiko tam, kad išdėstyčiau ir paaiškinčiau viską, kas su manimi vyko. Antra, net turėdami rankose audiokasetes su įrašytais mano prisiminimais, rašytojai ir žurnalistai įsigudrindavo viską iškraipyti, kas mane labai stebindavo. Be to, iškraipymai būdavo perdedant ar visiškai pakeičiant faktus, arba atvirai meluojant...

Parsisiųsti tekstą

Mano sielos veidrodis
2 Tomas. Gera amerikiečių šaly gyventi...

Ta knyga papasakos apie amerikietišką autoriaus gyvenimo periodą, kuris tęsėsi apie penkiolika metų nuo 1992 metų vasaros iki 2006 metų. Tas laikas prisotintas daugybe įvairiausių susitikimų, įvykių, atsitikimų, kovos, atsitraukimų ir pergalių. Daugelis iš jų veikė autoriaus ir jo žmonos — Svetlanos gyvenimus, kai kurie turėjo planetos lygio reikšmę, o kai kas paveikė ir mūsų Visatą. Gyvenimas Amerikoje pasirodė visiškai ne toks, kaip rodė per televizorių arba rašė gražiuose žurnaluose. Gyvenimas iš viso nebūna toks, kokį jį piešia reklamose. Ir esmė visiškai ne tame, kad kokia tai tauta parodoma kvaila, o kita protinga, kokia tai godi, o kita dosni. Protingų ir kvailų yra visur. Esmė tame, kad Žemėje sukurtas mitas, sudarytas iš daugybės kitų mitų, tokių kaip mitas apie laisvę, mitas apie demokratiją, mitas apie dievą ir velnią, apie lygybę ir brolybę, mitas apie tai, kad mokslas kažką tiksliai žino, mitas apie santykius tarp žmonių ir daugelis kitų. Ir musžmonespriverčia galvoti ir gyventi su tais mitais, o ne su realiu pasaulėžiūros vaizdu ir gamtos dėsniais. Ir Amerikoje tai ypač pasireiškia, kas knygos herojams iš pradžių iššaukė visišką nesupratimą ir jie net šiek tiek pasimetė. Vėliau, išsiaiškinę, iš kur pučia vėjas, jie pradėjo savo ilgametį pasipriešinimą Sistemai. Štai apie tai ir pasakoja ta knyga...

Parsisųsti tekstą

Mano sielos veidrodis
3 Tomas. Gyvenimas tęsiaisi...

3-me tome tęsiamas pasakojimas apie penkiolikos metų trukmės gyvenimo periodą su šeima JAV. Išvažiuodamas iš TSRS, jis Amerikoje tikėjosi rasti tai, apie ką tiek daug visur rašo, apie ką nepavargdamos tvirtina visos MIP (Masinio Informavimo Priemonės) - laisvę! Laisvę nuo persekiojimų už nuosavas mintis, laisvę nuo totalaus vertimo daryti tą, ką nori kai kurie žmonės, kurie galvoją esantys visų valdovais; laisvę nuo bandymo primesti nemokšiškumą ir protingų gyvūnų mentalitetą. Bet, dideliam nusivylimui ir nuostabai, Valstijose jokios laisvės nebuvo nė kvapo. Pokalbiai apie laisvę yra! Bet tai tik kalbos. Pačios laisvės ten jau seniai nebėra. Ta šalis pasirodė esanti jau maždaug prieš šimtą metų galutinai pavergta socialinių parazitų. Ir atitinkama tvarka ten buvo įvesta jau tada. Paprasčiausiai, apie tai niekas ir niekada nekalbėjo, amerikiečiams iki pat šiol atrodo, kad jų gyvenime nieko blogo nevyksta. Tikrovėje, JAV jau seniai nustatytas gana griežtas, autoritarinis režimas, kuris žmones faktiškai paverčia paklusnia protingų, bemokslių ir nuolankių gyvūnų banda. O visa laisvė ir demoktarija egzistuoja tik kino filmuose, kurie be perstojo demonstruojami per televizorių ir kino teatruose. Gyvenime ten viskas visiškai kitaip. Ir autorius tuo įsitikino asmeniškai…

Parsisiųsti tekstą

Rusija kreivuose veidrodžiuose
1 Tomas. Nuo žvaigždžių rusų prie išniekintų rusų

Su šia knyga autorius pradėjo dirbti 2003 metais, nors idėja parašyti panašią knygą brendo ne vienerius metus. Vaikiškas potraukis ir domėjimasis savo Tėvynės ir visos planetos praeitimi laikui bėgant neišnyko, o virto vienu iš pašaukimų. Analitinis mąstymas, neeilinės galimybės ir galybė perskaitytų knygų galų gale autoriui įdiegė mintį parašyti knygą apie realią Rusijos istoriją, o ne tą “versiją”, kurią slavams-rusičiams primetė “geradariai”, atėjus į valdžą Romanovų dinastijai, kurios pradininkai sutiko išduoti savo liaudį ir didingą protėvių praeitį už sostą. Savo knygoje autorius principialiai naujoje šviesoje parodo “izTORiją”, kaip iki jo dar niekas nebuvo daręs. Savo išvadas jis pagrindžia realiais istoriniais dokumentais ir žemėlapiais, su kuriais skaitytojas supažindinamas iš pat pradžių. Žingsnis po žingsnio autorius atstato mūsų planetos ir Rusijos realią praeitį, kuri daugelį tūkstančių metų vykdė pagrindinę mūsų žemės civilizacijos rolę, kuri iš pradžių buvo kolonija, kurią planetoje Žemė įkūrė didelis humanoidinių civilizacijų susivienijimas. Žinoma, tuo metu ji nesivadino Rusija, bet esmė ne pavadinime, o tame, kas už to stovi. O už Rusijos stovi nuostabi tautos praeitis ir dabartis, be kurių nebūtų buvę ne tik daugelio kultūrų, bet ir šiuolaikinės civilizacijos. Knygoje yra 42 aukštos kokybės autorinės iliustracijos.

Parsisiųsti tekstą

Rusija kreivuose veidrodžiuose
2 Tomas. Nukryžiuota Rusija

Antrame knygos tome autorius dėsto savo požiūrį apie Rusijos praeitį. Autorius ne tik iškelia klausimus apie sąmoningus praeities įvykių iškraipymus, bet ir pirmą kartą atskleidžia tų iškraipymų priežastis, parodo, kas ir kodėl už jų stovi ir kokiu būdu tai buvo įmanoma padaryti. Autorius siūlo pažvelgti į tolimos ir ne visiškai tolimos praeities įvykius visiškai kitu kampu, tiksliau vienu metu iš skirtingų požiūrio kampų. Autorius nagrinėja visą spektrą įvykių iš viso socialinio gyvenimo ir parodo, kad praktiškai bet kurios šalies bet koks praeities įvykis negali būti dvejopai nušviečiamas, kaip to norisi valdžioje esantiems. Ir gauna gana tikslų paaiškinimą, kuris nepriklauso nuo aiškintojo norų ir ambicijų, o priklauso tik nuo objektyvių procesų, vykstančių žmonijos bendruomenės viduje. Tokio požiūrio dėka jam pasiseka “išvalyti” drumstus laikinos “upės” vandenis apie Midgard-Žemės praeitį ir to, kas susiję su Rusijos praeitimi, nors per slavų-arijų imperijos gyvavimo laikotarpį ji turėjo daug įvairių pavadinimų. Apie tą, kaip jam tai pasiseka, skaitytojas gali perskaityti toje knygoje...

Parsisiųsti tekstą

Sakmė apie Skaistųjį Sakalą. Praeitis ir dabartis

Neiškraipytų rusų Padavimų tekstų skaitymas yra ne tik labai įdomus, bet ir suteikiantis labai daug informacijos! “Sakmėje apie Skaistųjį Sakalą” yra sudėta tiek daug įdomių žinių, kad galima tik stebėtis apie mūsų sumanių protėvių mokėjimą palikuonims perduoti informaciją apie save paprastais, neįmantriais, trumpais pasakojimais. “Sakmėje apie Skaistųjį Sakalą” mums įdomus beveik kiekvienas žodis, kiekviena frazė, nes daugelyje iš jų sudėta daug gilesnė prasmė, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Atidžiai ir įdėmiai analizuojant Sakmę, mes gauname daugybę žinių apie realią mūsų tautos praeitį. Mūsų tolimiems protėviams — Slavams-Arijams — kosminiai skrydžiai ir bendravimas su dievais buvo žinomas, įprastas ir net kasdieninis reikalas! O rusičiams, gyvenusiems daug vėliau — maždaug prieš pusantro-du tūkstančius metų — toli gražu jau ne viskas buvo suprantama ir aišku, todėl Sakmėje daugelį dalykų teko dėstyti supaprastintai, naudojant pasakų motyvus. Šiandieniniam skaitytojui, ieškančiam informacijos apie mūsų protėvius ir jų garbingą praeitį, “Sakmės apie Skaistųjį Sakalą” analizė, kuri išdėstyta šioje knygoje, pasitarnaus labai įdomių ir net unikalių žinių šaltiniu, kurios padės atstatyti teisingą metraštį nesibaigiančioje kovoje tarp Šviesos ir Tamsos, padės suprasti, kas gi mes iš tikrųjų esame

Svetlana de Rogan Levašova

Parsisiųsti tekstą

Atvirumas
1 Dalis. Vaikystė. 1 Tomas. Prabudimas

Svetlana reiškia Nešanti Šviesą. Labai retai sutampa, kai žmogaus paskirtis, jo darbai ir vardas praktiškai visiškai sutampa taip, kaip tai yra Svetlanai de Rogan-Levašovai. Nuo pat ankstyvos jaunystės visą savo gyvenimą ji siekė Šviesos, Žinių ir dvasinio tobulėjimo. Pasakyti, kad jos gyvenimas nepaprastas, reiškia nieko nepasakyti. Nuo pat pirmųjų savo gyvenimo dienų jai teko taikytis prie to, kad ji gali daryti daug ką tokio, ko nesuprato ir negalėjo daryti aplinkiniai žmonės. Dar visiškai mažai Svetlanai teko pačiai pažinti ir įsisavinti savo sugebėjimus, mokytis juos kontroliuoti ir teisingai naudoti. Ji anksti patyrė nesupratimo ir nepasitikėjimo kartėlį, pavydą, šiurkštumą, vienatvę ir neapykantą. Nuostabūs sugebėjimai, kuriuos ji turėjo nuo pat vaikystės, pasirodė nesuprantami ir nereikalingi ją supantiems žmonėms; jai teko pačiai išgyventi ir išlikti šiame pasaulyjegana pavojingame ir klastingame pasaulyje, ypač vienišai mažai mergaitei

parsisiųsti tekstą

Esmė ir išmintis
3 Tomas

Šiame tome autorius žingsnis po žingsnio toliau atskleidžia gamtos paslaptis. Jo dėmesio centrežmogaus psichinių reiškinių prigimtis. Autorius pateikia visą klodą pionieriškų išaiškinimų apie žmogaus ir sociumo psichinius reiškinius, kurių niekada iki jo niekas nėra nagrinėjęs. Jis įveda naujus reiškinių pavadinimus, tokius kaip žmogaus geopsichologija ir sociumų geopsichologijos evoliucija. Tie išsireiškimai leidžia visiškai kitaip pažvelgti į žemės civilizacijos vystymąsi ir praeities istorinius įvykius, dabartį ir net ateitį. Tos žinios leidžia vietoje įvykių “chaoso” ir asmenybių “savivalės”, apie kuruos taip mėgsta kalbėti istorikai, pamatyti įvykių dėsningumus, kuriuos nulemia žmonių bendrijoje veikiantys gamtos dėsniai. Ir dėka to, pirmą kartą atsirado galimybė suprasti priežastis, dėl kurių vyksta vieni ar kito socialiniai įvykiai ar reiškiniai ir pamatyti tuos reiškinius valdančius lėlininkus, kurie taip ilgai buvo šešėlyje; ir jeigu kas nors įtarė, kad tokie dalyvauja, jie greitai pasidarydavo bepročiais arba falsifikatoriais. Autorius įveda ir žmogaus kosmopsichologijos terminą ir paaiškina, kaip kosminiai reiškiniai veikia žmonijos vystymasi.

© Nikolaj Levašov.

(Kaip bebūtų gaila, ta knyga taip ir nebuvo pradėta...)

Gydymo dėsniai

Šiuolaikinė medicina “paklydo” savo pačios sukurtame labirinte ir pametusi “Ariadnos siūlą” nebeįstengia iš jo išsikapstyti. Dvidešimtojo amžiaus viduryje medikai kalbėjo apie tai, kad, kai jie turės tikslius diagnostikos prietaisus ir reikiamus vaistus, jie žmoniją atves į visuotinos sveikatos aukso erą... Jie visa tai gavo... Bet, nepaisant to, žmonės serga nė kiek ne mažiau, o net daugiau, negu anksčiau. Vaikai gimsta su jau susilpnėjusia imunine sistema; atėjęs į ligoninę ar poliklinika palyginti sveikas, žmogus labai rizikuoja jas palikti visos eilės ligų kompanijoje, kurios kartais būna net mirtinos. Ir viskas gali atsitikti tik dėl to, kad, paprasčiausiai, pakvėpuos tų “sveikatos šventovių” oru. Šioje knygoje autorius aiškina to reiškinio priežastis ir parodo, kokia bus medicina ateityje. O tos ateities medicinos žinios jau veikia ir realūs rezultatai rodo, kad tas naujasis kelias teisingas. Šioje knygoje autorius aiškina, kaip dirba gyvas organizmas, kaip ir kodėl atsiranda ligos ir patologijos, organizmo skanavimo mechanizmus, susirgimų pirminių priežasčių nustatymą, ligų gydymo ir organizmo atstatymo strategiją ir taktiką net iki organizmo genetinės korekcijos.

© Nikolaj Levašov.

(Kaip bebūtų gaila, ta knyga taip ir nebuvo pradėta...)

Gerbiami skaitytojai! Svetainėje pateiktos knygos ir publikacijos periodiškai skaitomos, ištaisomos pastebėtos klaidos. Taip pat ir jūsų pastabų dėka. Todėl, kiekvieną kartą naujai nusikopijuojant, tekstai, be abejonės, bus geresni už ankstesnius...