Mano kabinetas

Čia surinktos įdomių įvykių ir reiškinių fotografijos, nebūtinai unikalios, paprasčiausiai, tokios, į kurias verta atidžiai pažvelgti. Čia yra iliustracijų iš mano knygų ir kai kurie nuostabūs piešiniai, kurių paieškos vyksta visuose prieinamose ir galimose vietose. Kai kurie piešiniai dar nerasti. Pavyzdžiui, kai prieš kurį laiką prie žemės buvo priartėjusi dirbtinė planeta, NASA sugebėjo padaryti keletą fotografijų, kuriose ryškiai matėsi ranų darbo statiniai. Tą objektą pavadino “The House of the God” (Dievo namais). Po to tas objektas staiga pakeitė kryptį ir nuskrido savais keliais. O fotografijos, paprasčiausiai, išnyko iš visų šaltinių, kuriuose anksčiau ramiai gulėjo. Gali būti, kad su Jūsų pagalba mums pasiseks rasti kokius nors įdomius ekzempliorius!?.

Uraganas “Izabelė”, 2003 metai. Vaizdas iš viršaus

...Anksčiau ar vėliau, priklausomai nuo kiekvienų metų oro sąlygų, susiduriančių vandenyno srovių temperatūrų skirtumas pasiekia kritinę ribą ir... kyla ne šiaip sau tropiniai štormai, kurie praktiškai pastoviai kyla pietų Afrikos akvatorijoje, o uraganiniai štormai. Tie uraganai yra didžiuliai (kai kurie iš jų pagal apimamą teritoriją prilygsta stambią Europos valstybę, o kartais ir keletą) debesų dariniai primena spiralines galaktikas ir yra skirstomi į penkias kategorijas. Penktos kategorijos uragano vėjo greitis pasiekia 248 kilometrų per valandą ir daugiau. Kai toks uraganas užgriūna pakrantę, savo kelyje jis viską šluoja, ant žemės užpila milijardus tonų vandens, kurį neša to uragano debesys. Tokį reikškinį visiškai pelnytai galima pavadinti gamtos kataklizmu. Natūralu, kad su tokiu treiškiniu neįmanoma palyginti jokios technikos. Žmogus, paprasčiausiai, nuleidžia rankas prieš panašų gamtos reiškinį ir palieka savo namus iki tol, kol pakrantę užgriuvęs uraganas nepradės “vaikščioti” žemynine dalimi ir neišsikvėps...” (”Užsispyrėlių sutramdymas”). Uraganas “Izabelė”, 2003 metai. Šaltinis – http://hurricanetrackinfo.com.

Uraganas “Izabelė”, 2003 metai. Vaizdas iš viršaus

...Sekančiais, 2003 metais, žinodami, kas atsitiko su uraganu Lili, mano draugai pranešė apie tai, kad link rytinės pakrantės juda naujas galingas uraganas Izabelė. Dar būdamas toli nuo kranto linijos, jis greitai kaupė jėgas ir, kai man apie jį pranešė, buvo pasiekęs ketvirtą kategoriją. Darbui aš turėjau tik fotografijas iš palydovo, kurias radau interneto pagalba. Tos fotografijos internete pasirodė minimum po keleto valandų po to, kai jos buvo padarytos, todėl darbo pradžios pagal jas momentui, uraganas buvo minimum už 50-60 mylių toliau nuo fotografavimo vietos. Tai savaime nėra optimali sąlyga darbui, bet, nepaisant to, po pirmojo poveikio, vėjo stiprumo augimas sustojo, o per pusantros dienos vėjo greitis praktiškai nepasikeitė, kas savaime įvykti negali...” (”Užsispyrėlių sutramdymas”). Uraganas “Izabelė”, 2003 metai. Šaltinis –www.surfersvillage.com.

Uraganas “Frencis”, 2004 metai

...2004 m. naktį į rugsėjo 1 dieną, buvo atliktas eilinis poveikis, ir vėl greičio didėjimas sustojo, o uragano jėga virš paros išliko tame pačiame lygyje. Po to šiek tiek pakeičiau poveikio strategiją ir taktiką. Daugiau dėmesio skyriau uragano gimimo priežastims, kas tuojau pat davė teigiamų rezultatų. Per sekančias dvi dienas uragano jėga pastoviai mažėjo ir uraganas iš ketvirtos kategorijos pasiketė iki trečios kategorijos apatinės ribos, tuo metu, kaip pagal visus dėsnius, šiltesniuose vandenyse jo jėga turėjo augti, kas paprastai ir vyksta su “normaliais” uraganais. Trečios kategorijos uraganas ne toks baisus, kaip penktos arba ketvirtos, bet, nepaisant to, uraganas vis dar pavojingas ir galintis griauti. Todėl 2004 m. rugsėjo 3 d. pirmoje pusėje teko atlikti eilinį poveikį. Ir vėl, po poveikio vėjo greitis lyg tai “sustingo” vienai parai, po to pradėjo staigiai kristi uragano jėga. Kai uraganas priartėjo prie Floridos pakrančių, nepaisant visų uragano prigimties dėsnių, jo jėga tebekrito. Naudojantis tiesiogine transliacija iš rytinės pusiasalio pakrantės, rugsėjo 5 d. 15 valandą pagal JAV rytinės pakrantės laiką, buvo atliktas dar vienas poveikis į uraganą Frencis, po to, per rugsėjo 3 ir 7 dienas vėjo greitis krito labai greitai, ir, praktiškai, per Floridą praėjo pirmos kategorijos uraganas, labai greitai prarado jėgą ir pavirto tropine audra...” (”Užsispyrėlių sutramdymas”). Uraganas “Frencis”, 2004 metai. Šaltinis –www.tqnyc.org.

Dievo rankos

Ši nuotrauka daryta 2004 metų rugpjūtyje kažkur Floridoje, kai ten buvo apsilankęs uraganas Čarlis. Iš tikrųjų – Dievo rankos. Šaltinis – http://home.earthlink.net.

Iš kur atsirado svastika?

Iš kur atsirado ženklas “Svastika”? Taigi, štai jis! Tik štai kas įdomu, kaip apie tai sužinojo mūsų tolimi, dugelio “mokslininkų nuomone, “netolimi” mūsų protėviai? Juk svastikos ženklas yra ant daugelio iš tikrųjų senovinių šventovių, paveikslų, ikonų, graviūrų, audinių... Gigantiškas galaktikas ištisą dieną renka (fotografuoja teleskopas Habblas. Fotografijoje pateikta atsukta “veidu į mus” spiralinė galaktika Mesjė 101 (M101) ir tai pati detaliausia spiralinės galaktikos fotografija, kuri kada nors buvo padaryta teleskopo Habblu. Galaktike Mesjė 101. Šaltinis – http://apod.nasa.gov.

Paukščių Takas

Maždaug taip iš šalies atrodo mūsų galaktika “Paukščių Takas” (Kompiuterinė grafika). Teleskopo Spitzer pagalba kosmoso tyrinėtojai atliko įvairiapusę struktūrinę Paukščių Tako analizę. Tai leido gauti detalų vaizdą su pailgu žvaigždoų spiečiumi centre, kas ir išskiria mūsų galaktiką iš kitų panašių spiralinių galaktikų. Juosta atskiria spiralinę galaktiką, kurios centre yra didžiulė juoda skylė. Šaltinis – http://gizmod.ru.

Lukomorje

“…Bet ir tai dar ne viskas. Kartais pasitaiko, kad, praktiškai, nuo vaikystės kiekvienam rusų žmogui žinomoje pasakoje įdėta tokia gili mintis, kad kartais lieka tik stebėtis! Toliau paanalizuosiu žodį Lukomorje. Lankas (Лук) prie jūros (моря)… reiškia, kad pakrantės linija prie Baltosios jūros primena lanko formą – ne svogūno (лука), o kovinio lanko formą. Bet kyla dėsningas klausimas: kaip mūsų protėviai apie tai sužinojo, jeigu tam, kad pamatyti kranto liniją, reikia pakilti aukštai virš motinėlės-Žemės? Ir ne šiaip aukštai, o labai aukštai! Lanko formos kranto liniją galima pamatyti tik iš žemės orbitos, maždaug taip pat, kaip tai darome šiandiena. Bet, kaip tvirtina šiuolaikiniai “istorikai”, anais senovės laikais, kai tai vietai buvo suteiktas toks pavadinimas, kosminių palydovų nebuvo, tuio labiau, pas kažkokius “utėlėtus” ir laukinius slavus, kaip mums nuo pat vaikystės kalė į galvasper istorijos pamokas mokyklose, per paskaitas universitetuose, per masines informavimo priemones ir net per “grožinę” literatūrą...” Iliustracija iš knygos ”Mano sielos veidrodis”, 1 tomas, 28 skyrius.

Viena iš vaitmarų nusileidimo aikštelių

...nuostabiausia tai, kad Aleksandro Nikolajevičiaus Čurikovo surastame reljefiniame žemėlapyje būtent Pietų Urale, į vakarus nuo kalnų masyvo, buvo pažymėta stačiakampė didžiulių matmenų aikštelė. Ta nuostabi lyguma, iš kurios Vaitmanai kyla į bekraštes padanges, ta pakilimo-nusileidimo aiškštelė, paprasčiausiai, buvo didžiulių matmenų! Tos pakilimo-nusileidimo aikštelės, o paprastai — kosmodromo plotas, VIRŠ DVIDEŠIMT SEPTYNIŲ TŪKSTANČIŲ KETURIŲ ŠIMTŲ KVADRATINIŲ KILOMETRŲ!!! Toje aikštelėje laisvai telpa Ufos, Blagoveščensko, Sterlitamako, Salavato miestai ir visi mažesni miesteliai ir gyvenvietės tarp jų! Mūsų protėvių sukurtų įrenginių dydžiai, paprasčiausiai, pritrenkia! Ir pritrenkia tas faktas, kad Sakmėje apie Skaistųjį Sakalą pateikiama labai tiksli informacija apie mūsų protėvių praeities įvykius. Ir tam, kad tai pamatytume, reikia tik mokėti ir suprasti mūsų protėvių perduodamų žinių esmę. O tam labai daug ko nereikia. Tik rasti esmę ir reikšmę mūsų laikais nebenaudojamų žodžių arba atstatyti tų žodžių tikrąją reikšmę, kurią į tuos žodžius sudėjo mūsų protėviai. Ir tada atsitiks pats tikriausias stebuklas!!!” Vaitmarų nusileidimo aikštelė – iliustracija iš knygos ”Rusija kreivuose veidrodžiuose”, 1 tomas, 1.13 skyrius.

Sutvėrėjo žemėlapis”

“…1999 metais Čandar gyvenvietėje buvo rasta akmeninė plokštė su reljefiniu vietovės žemėlapiu, kuris buvo pavaizduotas nežinomu būdu. Ant plokštės buvo pavaizduotas Uralo regiono žemėlapis su upėmis Belaja, Ufa, Sutolka. Be to, tame žemėlapyje pažymėti hidrotechniniai įrenginiai: 12 tūkstančių kilometrų ilgio kanalų sistema, dambos, galingos užtvankos. Kanalai sudaro dvi sistemas, kanalų plotis po 500 metrų. Pažymėtos dvylika užtvankų po 300-500 metrų pločio, ilgis iki dešimties kilometrų ir gylis po tris kilometrus kiekviena. Antra, ant to reljefinio žemėlapio netoli nuo kanalų pavaizduotos kelios “keistos” AIKŠTELĖS. Plokštės paviršiuje pavaizduotas žemėlapis mąsteliu 1:1,1 km. Ant plokštės daug užrašų, kurių “kinietiška kilmė” nepasitvirtino dėl vienos paprastos priežasties — UŽRAŠAI PADARYTI SLAVŲ-ARIJŲ RUNOMIS. Panašų žemėlapį padaryti įmanoma tik turint informaciją iš palydovų, taip pat turint šiuolaikinei civilizacijai nežinomas technologijas. Šią plokštę suradęs profesorius A. Čuvyrov Ufos generalgubernatoriaus archyvuose rado XVIII amžiaus gale rašytas užuominas apie du šimtus baltų akmeninių plokščių, kurios lyg tai buvo atrastos šalia Nurimansko rajono Čandaro kaimo. Manoma, kad tos plokštės sudarė reljefinį mūsų Midgard-Žemės žemėlapį. A. Čuvyrovo organizuota nauja ekspedicija rado antrą akmeninę plokštę, kas patvirtina archyvinius duomenis …” “Sutvėrėjo žemėlapis – iliustracija iš knygos ”Rusija kreivuose veidrodžiuose”, 1 tomas, 1.13 skyrius.

Aliaskos parduoti niekas net negalvojo

...Būtent Jungtinėse Valstijose man į rankas papuolė gana įdomi informacija. Pasirodo, kad Rusų Amerika nebuvo parduota JAV! Realūs įvykiai buvo visiškai kitokie. 1863-64 m.m. dvi rusų eskadros, kurioms vadovavo kontradmirolai S.S. Lesovskij ir A.A. Popov, dalyvavo kariniuose veiksmuose Šiaurės federalinės vyriausybės pusėje, turėdami tikslą sukelti grėsmę Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos komunikacijoms, kurios palaikė Pietus. Ir tuo pačiu įtakojo Šiauriečių pergalę. Kad kažkaip Rusijos Imperijai kompensuotų išlaidas tų eskadrų išlaikymui, per JAV kongresą buvo prastumta idėja tas išlaidas kompensuoti lyg tai sumokant už Rusų Amerikos nuomą. Net ir tokiu pavidalu idėja apmokėti caro vyriausybės išlaidas šiai karinei kompanijai, per JAV kongresą praėjo labai sunkiai. Toli gražu, ne visiems buvo paaiškinta, kad tai iš tikrųjų ne žemių nuoma 99 metams, o paslėptas apmokėjimas už Rusijos Imperijos karinę pagalbą. Paskutiniu laiku labai daug kalbama, kad Rusų Amerika buvo realiai parduota JAV, bet tuo pat metu pateikiamas sutarties tekstas apie pardavimą, o ne pats sutarties originalas. Originalo “kažkodėl” niekas neparodo …” 7 milijonų dolerių čekis, kuris 1867 metais buvo gautas už rusų Amerikos – Aliaskos – nuomą - iliustracija iš knygos ”Rusija kreivuose veidrodžiuose”, 1 tomas, Baigiamasis žodis.

Milžinai 1

Prieš kurį laiką žurnale “Vedų kultūra” buvo atspausdintas straipsnis “Dievai, milžinai ir žmonės”, kuriame, su nuoroda į svetainę Apžvalgininkas, buvo pasakojame apie gigantiškų skeletų atradimą Indijoje. Tikrinant šią informaciją mes Tinklapyje radome kelias užuominas apie tą radinį, bet tik Saudo Arabijoje, ir daugybę tvirtinimų, kad ten viskas falsifikacija, apgavystės, konkursas ir t.t.. Būtent kai kurių “geradarių” pastangos ir energija diskredituoti fotografijas ir pačią informaciją apie tai, kad Žemėje kažkada gyveno gigantai, privertė mus suklusti, pagalvoti ir paskatino tolesnėms paieškoms... Žinoma, dalis fotografijų iš tikrųjų falsifikatas, kaip ir beveik viskas mūsų šiandieniniame gyvenime, bet esmė ne tame. Esmė tame, kad mes sužinojome dar vieną mūsų realaus Pasaulio dalelytę, kurią šimtmečiais nuo mūsų slėpė ir stengėsi iškraipyti parazitai.

Milžinai 2

Mes radome patvirtinimus to, kad dar visiškai neseniai tarp mūsų gyveno gana aukšto ūgio žmonės, ne gigantai, bet ir ne pigmėjai: 2,3-2,5 m. Tai pasireiškia URų genai, kurie buvo gana aukšti žmonės (3-jų ir daugiau metrų aukščio). Prieš paskutinę Svarogo naktį URai paliko Žemę, dalį savo žinių perdavė Žiniuonims, Žyniams ir Žynėms, kuriuos, paskutinius tūkstantį metų, nesustodami naikino mūsų “mielaširdingoji” krikščioniška bažnyčia (tai buvo pagrindinis Šventosios Inkvizicijos tikslas). Nuorodos į fotografijų šaltinius: 1,234

Milžinai 3

Ir čia dar keletas fotografijų, kurios gana įtikinamai rodo, kad žemėje atrasti žmonių skeletai, kurie labai nuo mūsų skiriasi. Ir, aišku, jie kitokios genetikos... Apie tai seniai žinoma, bet visą laiką ši informacija buvo stropiai nutylima. Nuorodos į fotografijų šaltinius: 1234

Milžinai 4

Tinklalapyje pastovai pasirodo įdomios fotografijos, tarp kurių galima rasti ir originalių fotografijų. Štai, atrodo, šios fotografijos kaip tik tokios ir yra... Šaltinis –http://www.dezinfo.net/post/7108

Kaukolės iš Iki (Peru) ir Meridos (Meksika)

Tas fotografijas nufotografavo Robertas Konnolli savo kelionių metu po pasaulį, kai rinko medžiagą apie senąsias civilizacijas. Nepaprastų kaukolių atradimas nebuvo jo programoje ir buvo visiškas netikėtumas. Konnolli 1995 metais savo fotografijas išleido CD-ROM diske, ir pavadino jas “Senovės Išminties paieškos”. Apie tas kaukoles žinoma labai mažai, todėl neišpasakytai sunku nustatyti jų amžių, kilmę, evoliucinę vieta tarp humanoidų. Kai kurios kaukolės tarpusavyje labai skiriasi, lyg jos priklausytų skirtingoms biologinėms rūšims, kurios tik šiek tiek primena žmogų. Pirmiausiai, kas krinta į akis – visų kaukolių dydis ir jų forma...” Šaltinis – www.biomagic.narod.ru.

Rusiška mozaika jordaniečių šventyklose

BBC kompanija išleido visą seriją Deno Krikšenko filmų pavadinimu “80 Pasaulio stebuklų”. 4-je to filmo dalyje, kuri vadinasi “Nuo Jordanijos iki Etiopijos” yra penkių minučių pasakojimas apie nedidelę bažnyčią Jordanijos mieste Madabe, kuri nėra niekuo išsiskirianti ir ypatinga, išskyrus... senovines mozaikas ant bažnyčios grindų. Tos mozikos ypatumas tas, kad užrašai joje... rusiškomis raidėmis, kurias lengva perskaityti net šiandiena. 3-je fotografijoje lengvai perskaitomas žodis IERICHONAS, o 4-je fotografijoje - VIFLEEMAS. Tos fotografijos padarytos iš kino folmo, bet, nepaisant to, lengvai perskaitomos. Šaltinis – filmas ”Nuo Jordanijos iki Etiopijos”

Gyvybės generatorius veikia

...Gyvybės Šaltinio versmių vietoje žemės paviršiuje buvo stebimos augalų augimo anomalijos, kurių priežasčių žyniai nežinojo. O tai reiškia, kad žyniai nežinojo Gyvybės Šaltinio poveikio principo ir žmonių atžvilgiu... Tiesa, apie anomalų augalų vešlumą Gyvybės Šaltinio išėjimo į žemės paviršių veikimo zonose. Kai aš apie tai perskaičiau, tai labai nustebau dėl neįtikėtinų sutapimų tarp Gyvybės Šaltinio poveikio augalams jo išėjimo zonose į žemės paviršių ir mano eksperimentų su augalais… Ir vėl, prie eksperimentų su augalais aš gįžau tik 2003 metais, kai mūsų valdose Prancūzijoje prasidėjo darbai tvarkant parką ir įrengiant magnolijų sodą. Kaip parkas, taip ir magnolijų sodas buvo tvarkomas pagal mano žmonos Svetlanos dizainą... Man kilo mintis sukurti panašaus lauko pastovų generatorių ir patalpinti jį žemės gelmėse po mūsų Pilimi. Pasakyta — padaryta. Aš sukūriau išorinio laiko generatorių, kuris užtikrinio biologinio naudingo veikimo koeficiento padidėjimą apie 30%, ir patalpinau jį po mūsų Pilimi. Tai įvyko 2003 metais. Nuo to laiko atliekami stebėjimai, kaip auga įvairūs augalai mūsų parke ir magnolijų sode...” ”Gyvybės šaltinis-1”

Didžioji Tartarija

...Šalies pavadinimas – Rusija, kilo iš kito žodži - Rasėja, kuris, savo ruožtu, susidarė iš pavadinimo Rasėnija. Rasėnija vadinosi dalis Slavų-Arijų Imperijos, kuri buvo į vakarus nuo Ripėjų (Uralo) kalnų. Žemės į rytus nuo Uralo kalnų iki Ramiojo vandenyno ir toliau nuo Lukomorjės (Rusų Šiaurės) iki Centrinės Indijos buvo vadinamos Šventosios Rasės Žemėmis. Svetimžemiai tą šalį vadino įvairiai. Vienas iš paskutinių užsienietiškų pavadinimų, kuris plačiai žinomas Europoje iki aštuonioliktojo amžiaus pabaigos, buvo Didžioji Tartarija – pati didžiausia šalis pasaulyje, kaip apie ją rašoma 1771 m. pirmame britų enciklopedijos leidinyje. Šiame enciklopediniame leidinyje, norintieji gali tuo įsitikinti patys...””Nutylėta Rusijos istorija-1”

Karalius Arturas

...Nuotraukoje mes pateikiame kryžiaus atvaizdą nuo antkapio, kuris šiandiena yra laikomas karaliaus Arturo kapaviete. Labai įdomus yra antkapio užrašas. Galima skaityti, kad tas užrašas yra lotynų kalba: "Čia ilsisi...” ir taip toliau. Tuo pat metu galima skaityti, kas užrašas prasideda graikišku žodžiu NICIA, tai yra, NIKĖJA, arba NIKA, kas grakų kalboje reiškia NUGALĖTOJĄ. Toliau ypatingai įdomu pasižiūrėti, kaip užraše pateiktas karaliaus Arturo vardas. Mes matome, kad yra parašyta: REX АRTU RIUS. Tai yra, KARALIUS ORDOS RUS arba RUSŲ ORDOS KARALIUS. Atkreipkite dėmesį, kad ART ir RIUS atskirti vienas nuo kito, parašyti kaip du skirtingi žodžiai … Vėliau, tikriausiai, pradedant XVIII amžiumi, karaliaus vardą pradėjo rašyti naujai, kaip ARTURIUS, kartu sujungiant abu žodžius, ORDA ir RUS. Ir, tuo pačiu, paslėpdami gana ryškią to vardo-titulo rusų ordos kilmę...”

Šaltinis – V.Nosovskij, А.T.Fomenko ”Nauja Rusios, Anglijos ir Romos chronologija”, 2000. 17 skyrius, 14 dalis.

Dakų Santijos

...1875 metais Rumunijoje, statant pagalbines patalpas vienuolynui, kuris 17 amžiuje buvo pastatytas senovinės Vedų Šventovės vietoje, buvo atrasta apie keturi šimtai auksinių plokštelių su senoviniais rašmenimis, kurie buvo pavadinti Dakų Santijomis. Rumunų karalius Karlas I įsakė didžiąją dalį tų plokštelių perlydyti, kad papildytų tuščią savo karalystės iždą, bet prieš perlydant jis įsakė padaryti tikslias tų auksinių plokštelių-puslapių švinines kopijas. Todėl mūsų dienas pasiekė ne tik perlydymo išvengusios auksinės plokštelės, bet ir švininės perlydytų plokštelių kopijos, kas leidžia tiksliai sužinoti, kas buvo parašyta tose plokštelėse. Dakų Santijos parašytos slavų-arijų runomis, ir niekas negali užginčyti jų tikrumo ir realumo (žr. žurnalą “Vedų kultūra”, 2007 m. rugsėjis, 15 leidimas)...””Rusija kreivuose veidrodžiuose. 2 Tomas. Nukryžiuota Rusija”. Dar 52 plokštelių fotografijas galima pamatyti daktaro Napoleon Savescu svetainėje dacia.org

Užslaptintos “Habblo” fotografijos

1994 m. gruodžio 26 d. pats didžiausias NASA kosminis teleskopas “Habbl” užfiksavo Kosmose skriejantį didžiulį baltą miestą. Teleskopo veb-serveryje pateiktos fotografijos trumpam buvo preinamos visiems Interneto naudotojams, bet vėliau buvo griežtai užslaptintos. Jūs galite Google lengvai rasti tų įvykių priežastis. Esmė tokia – valdžia (arba ne jie?) nuo mūsų slepia ištisą ateivių galaktiką. Tarp kitko, pasižiūrėkite fotografijas. Žinatys žmonės puikiai žino, kad galaktikos centre yra masyvios juodosios skylės. Gal ateiviai sunaikino juodąją skylę ir dabar gravitacinius virpesius naudoja išgaunant neįsivaizduojamo dydžio energiją? O valdžia, tikriausiai, bijo tai atskleisti, nes mes prieš juos bejėgiai, kam liaudį be reikalo jaudinti …

http://kosmos-x.net.ru/forum/2-196-1

Tinkle pateiktas nedidelis klipas, kuriame įrašyti šie sensancingi atradimai Rusijos televizijai. Štai jo adresas: http://video.yandex.ru/ users/pro-meng7/view/5#hq

Dievų miestas

1995 m.sausyje vokiečių astronominis žurnalas atspausdinio trumpą pranešimą, į kurį nedelsiant atsiliepė visi moksliniai, religiniai ir populiarūs leidiniai visame pasaulyje. Kiekvienas leidėjas atkreipė savo skaitytojų dėmesį į visiškai skirtingus to pranešimo aspektus, bet esmė buvo viena: Visatoje atrasta Dievų Buveinė.

1994 m. gruodžio 26 d. JAV aerokosminėje agentūroje (NASA) kilo didžiulis triukšmas. Iššifravus iš teleskopo “Habbl” gautas fotografijas, juostelėse ryškiai matėsi kosmose skriejantis didelis baltas miestas. NASA atstovai nespėjo laiku atjungti laisvo priėjimo prie teleskopo veb-serverio, kur papuola visos iš “Habblo” gautos fotografijos, kurias vėliau tyrinėja įvairios astronominės laboratorijos. Tokiu būdu, iš teleskopo priimtos fotonuotraukos vėliau (ir iki pat šiol) yra griežtai užslaptintos, bet jomis kelias minutes laisvai naudojosi pasaulinio tinklo vartotojai.

Taigi, ką tokio stebuklingo pamatė astronomai tuose nuostabiose fotografijose?

Iš pradžių, viename iš kadrų, tai buvo tik maža miglota dėmelė. Bet, kai Floridos univertsiteto profesorius Kenas Uilsonas (Ken Wilson) nusprendė fotografiją patyrinėti atidžiau ir pasiėmė rankinę lupą, jis atrado, kad dėmelė yra keistos struktūros, kurią neįmanoma paaiškinti nei linzių sistemos difrakcija, nei ryšių trikdžiais perduodant fotografiją į žemę.

Trumpai pasitarus, buvo nuspręsta profesoriaus Uilsono nurodytą žvaigždėto dangaus segmentą dar kartą nufotografuoti įjungiant maksimalius “Habblo” pajėgumus. Didžiulės, keleto metrų skersmens kosminio teleskopo linzės buvo sufokusuotos į tą tolimą Visatos kampą. Pasigirdo keli chrakteringi fotoaparato spragtelėjimai, kuriais operatorius juokais pranešė kompiuterinei komandai, kad nuotraukos padarytos. Ir “dėmelė” prieš nustebusius mokslininkus didžiuliame “Habblo” valdymo centro ekrane išsiliejo į švytinčią struktūrą, kuri buvo panaši į fantastinį miestą, kažkokią hibridinę Laputos “skraidančią salą” ir mokslinius fantastinius ateities miestų projektus.

Didžiulė konstrukcija, skriejanti Kosmose už daugybės milijardų kilometrų, švytėjo nežemiška šviesa. Plaukiantis miestas vienu balsu buvo pripažintas Sutvėrėjo Buveine, vieta, kur ir gali būti Viešpaties Dievo sostas. NASA atstovas pareiškė, kad Viešpats negali gyventi visiems įprastoje vietoje, tiksliau sakant, ten gyvena mirusių žmonių sielos.

Tarp kitko, turi teisę egzistuoti ir kita, ne mažiau fantastinė kosminio Miesto atsiradimo versija. Esmė tame, kad ieškant nežemiško proto, dėl kurio egzistavo jau kelis dešimtmečius niekas neabejoja, mokslininkai susiduria su paradoksais...

Pilną šio straipsnio versiją žr. ”Patarėjas”...