”Net smulkus vėžys geriau už stambų tarakoną. Nors, kas žino žiniuonių skonį...”

Rekomendacijos

Jurijus Nikitinas “Tryse iš miško”

Laikui bėgant čia bus patalpintos rekomendacijos arba, jeigu būti tikslesniu, autoriaus įžvalgos mokslo, literatūros, dailės, publicistikos, Interneto ir kai kuriose kitose srityse. Šios rekomendacijos – visiškai nereiškia, kad jas būtina studijuoti ir jų laikytis. Jos pateikiamas tik skaitytojų žiniai, kurie, išreikšdami svo laisvą Valią, gali visada daryti tai, kas jiems patinka!

Darbo praktika su savo psi-lauku

Kiekvienas žmogus aplink save turi psi-lauką. Žinoma, jis turi skirtingą struktūrą, tankį ir jėgą. Egzistuoja bendri elementai ir ypatybės. Pirmiausia, ką privalo daryti kiekvienas, tai išmokti sukurti ir valdyti savo apsauginį lauką. Tam žmogus privalo treniruotis ir išmokti pasąmonės lygyje susikurti apsauginį lauką. Kaip tai daroma? Žmogus turi susikoncentruoti ir galvoti: “Iš mano energijos aplink mane susidaro apsauginis kokonas (apvalkalas), per kurį negali prasiskverbti neigiama energija”. Toks veiksmas kiekvieną laisvą minutę turi būti kartojamas tol, kol smegenyse nesusidarys sąlyginis apsauginis refleksas.

Vėliau pakanka tik periodiškai patikrinti tos apsaugos stovį ir galingumą. Kai žmogus yra didelėje žmonių minioje, būtina susikurti maksimalią apsaugą. Savo namuose apsauga gali būti minimali. Labai svarbu susikurti apsaugą prieš miegą kaip fiziniam kūnui, taip ir sielai. Susikuriant tokią apsaugą, kaip apie fizinį kūną, taip ir apie sielą susidaro energetinis kokonas. Jeigu apsauga sudaryta teisingai, galimybės ją suardyti yra minimalios. Apsauginio lauko vientisumui išlaikyti labai svarbu, kad žmogaus neveiktų neigiamos emocijos.

O tai yra todėl, kad jos apsaugą atveria iš vidaus ir spinduliuoja energijos srautus, kurie pagal savo sudėtį ir kokybę yra tapatūs žemutinio astralo lygiui. Tai sukuria puikias sąlygas reikštis astraliniams padarams, taip pat žmogų veikti bet kokia kita psi-energetika. Būtent apie neigiamų emocijų žalą kalbėjo Jėzus Kristus. Jis nekvietė būti paklusniais, o atvirkščiai, visu savo asmeninio gyvenimo pavyzdžiu kvietė kovoti. Jis žinojo, kad, jeigu kovojant su blogiu atsiranda neigiamos emocijos, net jeigu jos nukreiptos į blogio šaltinį, žmogus galų gale bus to blogio nugalėtas arba laikui bėgant pats taps to blogio šaltiniu. Būtent tame yra blogio jėga. Kovojant su blogiu būtina išsaugoti savo emocinį tyrumą, be kurio neįmanomas vystymasis ir kova su blogiu...

Be apsaugos, norisi atkreipti jūsų dėmesį į galimybes energetiškai apvalyti maisto produktus. Kiekvienas žmogus geria vandenį, sultis, vartoja maistą, kuris reikalingas organizmo gyvybinių poreikių užtikrinimui. Bet koks maistas, kaip augalinis, taip ir mėsiškas, turi organinių nuodų, kurie greitina organizmo irimą ir sulėtina vystymąsi. Todėl būtina tuos nuodus neutralizuoti, suskaidyti. Tam tikslui įsivaizduokite, kad jūsų energija pradeda aktyviai judėti Jūsų kūno energetiniais kanalais. Ir toliau, mintimis tą energiją nukreipkite per ranką į maistą, kurį norite energetiškai apvalyti. To proceso metu jūs privalote įsivaizduoti, kaip maiste ta energija skaido nuodus. Energijai einant per rankas, Jūs galite pajusti vibraciją, šilumą, adatėles ir kuo aktyvesnis nuodų skaidymo procesas, tuo stipresnius jausmus pajusite. Tokiu pat būdu jūs galite išvalyti vandenį, sultis ir bet kokius kitus skysčius.

Be organizmui neigiamų medžiagų ir jų savybių neutralizavimo, galima sustiprinti teigiamas savybes, kurias turi tos medžiagos, sukurti naujas kokybes ir savybes. Jeigu tų procesų metu Jūs sugebate įsivaizduoti tuos energijos srautus, reiškia, Jūs turite padidintą jautrumą ir teisingai vystantis, galite per gana trumpą laiką pasiekti gana aukštą savo sielos ir sąmonės išsivystymo lygį.

Ir man norisi Jums visiems palinkėti pasukti teisingu vystymosi keliu, nusimesti “juodą” raištį nuo akių ir Jūs pamatysite, koks iš tiesų nuostabus pasaulis, gamta, Visata...